Välkommen till Glas-Service i Kristinehamn AB

Auktoriserat bilglasmästeri och medlem i Glasbranschföreningen


Glas-Service i Kristinehamn AB  åtar sig alla typer av glasreparationer. Företaget riktar sig till både privatpersoner och företag i Kristinehamn med omnejd. Glas-Service i Kristinehamn AB är ett auktoriserat bilglasmästeri och är även medlem i Glasbranschföreningen. 


Du kan tryggt vända dig till oss för fönsterrenovering, inramningar eller glasreparationer.


Som medlem i Glasbranschföreningen får vi återkommande information om nyheter i branschen och skapar ett nätverk med andra medlemsföretag i branschen. Glasbranschföreningen har också en stödservice inom företagsekonomiska skatte- och arbetsgivarfrågor. Med Glasbranschföreningens stöd skapas bra verksamheter med de rätta kunskaperna. Ring oss om du har frågor.

Kontakta oss